Jag heter Emma Ytterström och arbetar som projektledare STUNS Energi, där jag i min roll har kontinuerlig kontakt med små och medelstora energiteknikföretag. När jag hörde dessa företag lyfta svårigheten i att vid rekrytering nå ut till kvinnor, samtidigt som jag satt med många kontakter till kvinnliga energiintresserade studenter, såg jag möjligheten till detta nätverk. För att inte missa en stor del av den kompetens som finns har energibranschen stora behov av att bli mer jämställd. Jag är säker på att framtiden ligger i energitekniken om vi ska klara de utmaningar denna planet står inför och detta arbete behöver vi göra tillsammans.

Häng på - det blir grymt!